mvoWij ondernemen maatschappelijk verantwoord. Op basis van de Triple P-gedachte: People, Planet, Profit. In onze bedrijfsvoering zoeken wij doorlopend naar een harmonieuze balans tussen de 3 P’s. Hoe zich dat uit?

Planet

Zorg voor het milieu vinden wij belangrijk. Voor nu en in de toekomst. Om die reden hebben wij ervoor gekozen om te rijden op aardgas.

Social return

Wij werken onder meer met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo hopen wij een essentiële bijdrage te kunnen leveren aan het vergroten van de werkgelegenheid.

Profit

Bij Profit draait het om meer dan winst en omzet alleen. Wat zijn de economische effecten van onze bedrijfsvoering? Welke invloed hebben bepaalde investeringstrajecten op onze omgeving? Belangrijke vragen die wij ons regelmatig stellen in ons ondernemen.